Hos 2fokus arbejders der med fokus på balance. Det være sig Psykisk, Fysisk såvel som Socialt.

Navnet 2fokus er valgt af flere grunde:

Dels at fokusere på samspillet mellem krop og psyke hvor min faglige baggrund som psykoterapeut såvel som psykomotorisk terapeut, netop tjæner med at have et fokus på hvordan krop og psyke gensidig påvirker hinanden - og ikke mindst hvordan der kan arbejdes med dette. 

2fokus - på engelsk = to focus - "at fokusere". En opmærksomhed på evnen til at fokusere, herudner på hvad/på noget bestemt, bevidst / ubevidst. Samt opmærksomheden af hvor dit fokus er og evt. hvilke udfordringer og muligheder der kan være forbundet hermed.

Det skal give mening! Hvorfor tilgang er DIG, dvs. hvad der giver mening og hvad du oplever virker for dig. Selvfølgelig fagligt funderet og med udgangspunkt i evidens baseret metode og tilgang. Forsøger vi ad én vej og det ikke virker, så er der heldigvis så mange andre/ andet vi kan støtte os til. Nogle gange giver det mening at lave konkrete skema og handleplaner. Andre gange er det mere vigitigt at finde frem til udspringet for problematikken. Andre gange er det alt overskyggende at genfinde/genskabe kontakt til sig selv og egen krop for at generhverve indre ro. Ligesom der ofte i et terapeutisk forløb, kan variere hvad der er brug for "her og nu" - men altid et foksu på at du kommer til udforldelse med hele dig og øger din trivsel og livskvalitet.

Tilgangen kan derfor være primært via samtale ligesom det primært kan være at fokuser på hvad kroppen fortæller. Ofte er en kombination mellem samtale og et kropslig fokus et rigtig godt omdrejningspunkt. 

Uanset er sigtet at du finder/ genfinder balancen i dit liv og komme til udfoldelse med hele dit potentiale og hele dig.

 

Christian Søgaard

Exam. Psykoterapeut, MPF

Psykomotorisk terapeut DAP

Christian Søgaard

Adresse: Galgehøj 124, 9600 Aars

Telefon: 4222 7640

Mail: 2fokus@gmail.com

 

 

Christian Søgaard

2fokus.dk