Reference

Tryghed og tillid er afgørende faktorer for at skabe et godt udgangspunkt for lærrig og personligt arbejde. Med dette i mente, gør jeg mig særlig umage i at leve optil den tillid åbenhed du kommer med ved at vælge mig som terapeut i dit personlige arbejde. I den forbindelse er et terapeutisk forløb er forbundet med tavshedspligt. Hvilket grundlæggende vil sige at der ikke vidergives oplysniger om  dit terapeutiske forløb med respekt for dit privatliv. 

Ved løbende at evaluere forløbet, er erfaringen at der skabes overblik - et "Helikopter perspektiv" som kan bidrage med overblik på dit personlige arbejdspunkt. Samtidig et overblik over hvilke og hvordan enkelt dele påvirker dig og dit personlige arbejdspunkt.

Herunder kan du læse, hvad andre har fået ud af deres terapeutisk forløb. Dette er tiltænkt som indspiration og samtidg kan andres erfaringer, måske bidrage med  mod, og støtte til dig og dit personlige arbejde.

I forbindelse med opstart på et forløb, informerer jeg dig om evlueringsarbejdet inden vort samarbejde påbegyndes. Ligesom jeg spørger om din accept af at din evluering, bliver lagt frem til inspiration og støtte for andre, selvfølgelig anynomiseret. Samtidig respekteres dette naturligvis, hvis du ønsker at dette forbliver mellem dig og din terapeut.

På menulinjen kan du se evalueringer