Navnet 2fokus er valgt af flere grunde:

 

Dels at fokusere på samspillet mellem krop og psyke hvor min faglige baggrund som psykoterapeut såvel som psykomotorisk terapeut, netop tjæner med at have et fokus på hvordan krop og psyke gensidig påvirker hinanden - og ikke mindst hvordan der kan arbejdes med dette. 

2 tallet kaster en skygge, som dels kunne være et andet fokus en den umiddelbare, der ses først. Samtidig også for at bringe vores skyggesider i fokus. Vi gør og har alle nogel præferancer som vi fortrækker, det gør vi af en rigtig god grund. Men vi har også nogle skygge sider eller blinde vinker, som kan spille os et pus eller påvirke vores trivsel negativt, hvis vi ikke er bevidste om dem.

2fokus - på engelsk = to focus - "at fokusere". Eevnen til at fokusere, herudner hvad der fokuseres på og hvorfor. Er dette fokus bevidst eller ubevidst. Kreativ håbløshed, er en af de tilgange der dels kan belyse din måde at se situationer/muligheder og samtidig kan du i denne proces få adgang til anden anskugelses, nye og flere muligheder. Endelig kan det også blive tydeligt hvordan dit fortrukne fokus er når du står over for nyt, noget svært eller noget du umiddelbart ikke kan se mening med eller en løsning på.

Min tilgang er DIG, dvs. hvad der giver mening og hvad du oplever virker for dig. Selvfølgelig fagligt funderet og med udgangspunkt i evidens baseret metode og tilgang.  Forsøger vi ad én vej og det ikke virker, så er der heldigvis så mange andre/ andet vi kan støtte os til. Nogle gange giver det mening at lave konkrete skema og handleplaner. Andre gange er det mere vigitigt at finde frem til udspringet for problematikken. Andre gange er det alt overskyggende at genfinde/genskabe kontakt til sig selv og egen krop for at generhverve indre ro. Ligesom der ofte i et terapeutisk forløb, kan variere hvilken tilgang der - her og nu - er virksom.

Tilgangen kan derfor være primært via samtale ligesom det primært kan være at lytte efter hvad kroppen fortæller og ofte er en kombination den bedste løsning.

Uanset er sigtet at du finder/ genfinder balancen i dit liv og komme til udfoldelse med hele dit potentiale og hele dig.

 

Christian Søgaard

Exam. Psykoterapeut, MPF

Psykomotorisk terapeut DAP