Navnet 2fokus er valgt af flere grunde:

Dels at fokusere på samspillet mellem krop og psyke hvor min faglige baggrund som psykoterapeut såvel som psykomotorisk terapeut, netop tjæner med at have et fokus på hvordan krop og psyke gensidig påvirker hinanden - og ikke mindst hvordan der kan arbejdes med dette. 

2fokus - på engelsk = to focus - "at fokusere". Det vil her sige en opmærksomhed på evnen til at fokusere, herudner på hvad/på noget bestemt, herunder bevidst / ubevidst. Samt opmærksomheden af hvor ens fokus er og evt. hvilke udfordringer og muligheder der kan være forbundet hermed.

Min tilgang er DIG, dvs. hvad der giver mening og hvad du oplever virker for dig. Selvfølgelig fagligt funderet og med udgangspunkt i evidens baseret metode og tilgang.  Forsøger vi ad én vej og det ikke virker, så er der heldigvis så mange andre/ andet vi kan støtte os til. Nogle gange giver det mening at lave konkrete skema og handleplaner. Andre gange er det mere vigitigt at finde frem til udspringet for problematikken. Andre gange er det alt overskyggende at genfinde/genskabe kontakt til sig selv og egen krop for at generhverve indre ro. Ligesom der ofte i et terapeutisk forløb, kan variere hvilken tilgang der - her og nu - er virksom.

Tilgangen kan derfor være primært via samtale ligesom det primært kan være at lytte efter hvad kroppen fortæller og ofte er en kombination den bedste løsning.

Uanset er sigtet at du finder/ genfinder balancen i dit liv og komme til udfoldelse med hele dit potentiale og hele dig.

 

Christian Søgaard

Exam. Psykoterapeut, MPF

Psykomotorisk terapeut DAP

 

I mit arbejde har jeg altid den enkeltes ressourcer og potentialer som omdrejningspunkt. Det er vigtigt for mig - sammen med dig, at skabe sammenhæng, forståelse og overskuelighed - og derigennem genkendelighed i forhold til din hverdag; dig selv, partner, familie, sociale kontakt og arbejdsmæssigt. Gennem denne proces bliver det tydeligt hvad der forsager ubalancen i dit liv og endnu mere vigtigt: Hvad der kan hjælpe dig med at finde/ genfinde balancen og dermed indre ro. Psykomotorik kan også være en mulighed i arbejdet om at finde ro i krop og sjæl.

Måske du netop nu sidder fast i - personlige, familiemæssige eller arbejdsrelaterede udfordringer - som er svære for dig. Problemer, du ikke føler, du kan klare selv. Eller en form for krise, som du ønsker at få hjælp til at forstå. Sådan der skabes et overblik over din situration og du dermed kan få større indre ro og komme videre i dit liv. Her kan det være godt at tale med andre om dét, der er svært. Der vil ofte være familie eller venner, men nogle gange kan de være for tæt på eller de er måske selv en del af problematikken. Derfor kan det være lettere at tale med en, du ikke kender i forvejen.

Her kan du se ​hvad andre har fået ud af at psykoterapi hos mig. 

Det terapeutiske rum er et fortroligt sted, hvor du i trygge og professionelle rammer kan arbejde med de forhold der er vigtige for dig. Jeg mener, at alle mennesker fortjener at blive set, hørt og taget alvorligt. Fra vi er børn, udvikler vi os som mennesker i samspil med andre, specielt i vores allernærmeste relationer. Som psykoterapeut vil jeg lytte til din historie og vi vil i samarbejde finde de problemstillinger som du ønsker at arbejde med og blive klogere på. Målet med psykoterapi er at give dig indsigt, forståelse og udvikling, så du i højere grad kan håndtere dine problemstillinger og "se lyset for enden af tunnelen".

Kik omkring på min hjemmeside og se om det er noget for dig. Endelig er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende, såfremt du ønsker at høre mere eller har spørgsmål.

 

Velkommen

Christian Søgaard