Mit navn er Christian Søgaard, er 42, gift med Tina og sammen har vi 2 dejlige drenge. 

Af uddannelse og erfaring har jeg en alsidig rygsæk lige fra elev i en sportsforretning til distrikschef i dansk detailhandel. Fra rekrut, sergent, jægeraspirant til pædagog for unge med adfærdsproblematikker. Fra HF studerende til akademimerkonom i ledelse. Jeg er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut Århus (PIAA) psykoterapeut. Sidst men ikke mindst, er jeg igang med at uddanne mig til psykomotorisk terapeut - og elsker det. 

Jeg holder af at tilegne mig relevant og brugbar viden og færdigheder hvorfor jeg forventer fortsat at udbygge min viden og færdigheder. Min oplevelse er at denne tilgang, der efterhånden har udviklet sig til en alsidige rygsæk af viden og erfaring. Ofte kommer såvel mig selv som mine medmennesker tilgode. På den måde oplever jeg ofte kunne skabe en god og tillidsfuld kontakt. Hvilket jeg vækter højt i mit arbejde som terapeut.

I min fritid holder jeg af tomle med min familie. Ligesom jeg kan nyde mit eget selvskab enten ved noget kreativt og gerne et bygge projekt, stort som småt. Endelig holder jeg meget af naturen hvor jeg finder megen inspiration og ellers bare nyder at der er højt til loftet, den friske luft, farverne, lydene. Inddrager også gerne disse elementer i mit arbejde.