Ledelse - Lederskab

 

En leder i balance besidder personlig overskud. Denne balance er dynamoen til at få de forskellige udfordringer, opgaver, initiativer til at blive løst, til at blive til virkelighed. Denne balance påvirker dit lederskab direkte på din arbejdsplads. Men det starter først og fremmest sit eget personlige lederskab.

Ved du ikke hvordan du skal eller har overskuddet til at lede dig selv, leve dit eget gode liv, kan det være meget svært at lede andre. I bedste fald kan der være glimt af lederskab, dog vil præstationen ofte svinge med usikkerhed til følge. Herved bliver du som leder usikker hvilket smitter af på medarbejderne og arbejdspladsen generelt. Nu er det så bare arbejdspladsen/ arbejdsmiljøet der lider. Den onde cirkel er nu en realitet. Men det kan der gøres noget ved. Og det starter ved din personlige balance.

 

Som leder, i en ledergruppe, mellemledergruppe eller i en direktion, er der mange relationer på kryds i organisationen. Evnen til at samarbejde med medarbejdere og med andre ledere er formentlig en væsentlig del af jobbet. Din succes som leder opnås når du selv er i balance, fagligt funderet og har overskud socialt. Besidder du denne balance, kan du give dine medarbejdere det rette input, på rette tid. Ligesom samarbejdet du og dine leder kollegaer imellem vil trives.

Kort og godt.: Når lederen har det godt og fungerer menneskeligt godt, så har medarbejderne og andre ledere mulighed for også at vokse på arbejdspladsen.

 

Alle mennesker vil i et livsforløb opleve kriser og problemer. Du kan føle dig sårbar, være vred, føle angst eller ikke vide hvad du skal gøre i en given situation. Her kan det være godt at tale med andre om dét, der er svært. Der vil ofte være familie eller venner, men nogle gange kan de være for tæt på eller de er måske selv en del af problematikken. Derfor kan det være lettere at tale med en, du ikke kender i forvejen.

 

Ønsker du som leder at finde mere balance i din hverdag kan vi arbejde sammen om dette enten på din arbejdsplads såvel som udenfor arbejdspladsen. Fælles for alle psykoterapiformer er hensigten at du opnår indsigt/ selvindsigt i egne tanke-/ og handlemønstre. Derigennem forandre problematiske tanke/handlemåder. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have overlap med beslægtede interventionsformer som coaching, psykologiskrådgivning og lignende. Med ved psykoterapi er der fokus på de dybere lag, mod dyberegående forandringer i dig som person.

 

Ønsker du at en medarbejdergruppe skal fungere så optimalt så muligt vil supervision være oplagt. Målet vil være at få både det faglige og sociale samarbejde til at vokse, da der er en meget stor sammenhæng, både ved problemer og konflikter, som ved det rigtig gode samarbejde.

 

En ledergruppe kan også have stor glæde af at få supervision. Målet er, at få alle personlige og gruppemæssige styrker og svagheder frem. Evt. bearbejdet, så ledelsen kan træffe de rigtige beslutninger, som de hver især personligt kan stå helt inde for. På den måde er alle involverede en del af processen, kan stå ved beslutningen og committed til at føre den ud i livet.

 

”Ledelse er bolværket om havnen. Den skal på den ene side modstå havets bølger. På den anden sikre rolige vande i havnebassinet. Nu har lederskabet gode betingelser for at sikre rette beslutninger til rette tid..”


Se priser her: