Trivsel gør en forskel – for dig, din krop, dit sind og din omgangskreds. Derfor: Pas på hele dig! - i dit arbejde, i din fritid, i hvile, til træning, når du er alene eller sammen med andre. Dette gennem større bevidsthed om og til dig selv. Ultimativt at agere i overensstemmelse med dig selv og komme til udfoldelse i livet – dette er omdrejningspunktet i psykomotorisk terapi hos mig!

”Lægen kan måske redde dit liv – jeg vil hjælpe dig med at leve det!!”

 

Psykomotorisk terapi er helt overordnet fortalt: integrationen af krop, psyke, erkendelse og handling. Faget kan i virkeligheden bedst beskrives gennem det praktiske arbejde psykomotoriske terapeuter udfører.                                                                      kilde.: danske psykomotoriske terapeuter DAP

 

Populært sagt ligger psykomotorik i feltet mellem fysioterapeutisk og psykologisk behandling, men måden vi samarbejder med og engagerer klienten i arbejdet med og udviklingen af forståelsen og relationen til egen krop, er anderledes end mange andre behandlingsformer. Kroppen, psyken og det sociale ses som forbundne dele. Derfor kan man arbejde gennem kroppen og dermed påvirke og udvikle det psykiske og sociale.

 

Min uddannelse til Psykomotorisk terapeut er baseret på fag som.: Anatomi, fysiologi, psykologi, psykomotorisk behandling, gruppeundervisning, pædagogik, børnemotorik, sexologi, psykiatri og meget mere. Uddannelsen er fokuseret mod at teori anvendes i praksis hvorfor alle fag spiller sammen mod praktisk anvendelse. Ligesom de mange praktikker anvendes til at omsætte det lærte til virkeligheden. Uddannelsen er funderet på hele mennesket og dækker hele området af mennesker dvs. fra dem vi kalder "normale" til de udsatte. Fra foster til ældre.

 

Elementer i en psykomotorisk behandling. Samtalen er vigtig og grundig. For at finde den rette behandlingsform, handler det om at forstå årsagen og de daglige belastninger og ressourcer i detaljer. Hvornår opstod problemet, hvordan viser problematikken sig i dagligdagen, hvordan bruges kroppen i det daglige, hvordan er belastningen i arbejde og fritid osv.

 

Kroppens ressourcer og belastninger undersøges f.eks. gennem at se på kroppens vanestillinger - bevægeligheden og styrken testes - muskler og bindevævets tilstand samt kontakten til kroppen generelt undersøges.

 

At sanse kroppen er første skridt til at kunne handle sundere og mere i overensstemmelse med de indre impulser. Vi overhører tit eller ignorerer kroppens signaler, som faktisk forsøger at hjælpe os til at tage valg, der er bedre for kroppen. At genskabe dialogen med kroppen er centralt i en psykomotorisk behandling. Derfor spørger jeg  ofte til de kropslige sansninger. At beskrive sansninger kan også hjælpe, hvis du har problemer med angst og uro i kroppen.

 

Nogle gange skal vi arbejde fra de områder i kroppen, der fungerer godt for at opbygge flere fysiske og psykiske ressourcer samt en bedre relation til kroppen, inden vi går ind i større eller sværere problematikker. Andre gange undervises der f.eks. i kroppens opbygning og funktion for at give en nødvendig viden, for at kunne forstå, hvorfor man får ondt eller har problemer i et kropsområde. Nogle gange får du en manuel behandling for at løsne op for spændte områder eller skabe kontakt til områder, som er sværere at mærke eller relatere sig til. Andre gange laver du fysiske øvelser for at få en bedre kropslig funktion, styrke og kontakt, sådan at man forebygger og afhjælper gener.

 

Det er også muligt at træne svære situationer. Først får du redskaber til at bruge kroppen som ressource. F.eks. ved at bruge et kropsligt anker, et ressourcested eller en øvelse til at give ro eller styrke. Dernæst genskaber man situationer gennem forestillingen, som f.eks. en eksamenssituation og afprøver de forskellige kropslige øvelser eller opmærksomheden på et kropsområde. Denne metode gør det lettere at bruge redskaberne ude i virkelige situationer bagefter.

 

Du kan forvente at få hjemmeopgaver, hvis du har lysten til det. Det kan være opmærksomhedsopgaver, hvor du skal bemærke f.eks. hvordan du bruger kroppen i det daglige. Det kan være øvelser, der styrker eller smidiggør kroppen. Jo mere, du selv kan deltage aktivt, desto kortere behøver forløbet med din psykomotoriske terapeut at være.

 

Jeg vil sammensætte behandlingen som passer til årsagen og tilstræber at du selv er en aktiv del af behandlingen hvorfor dine inputs, kommentarer, ønsker og ideer er meget velkomne. Enhver psykomotorisk behandling er derfor unik og vigtigst.: Det er din behandling.

 

"Det er godt at få det bedre, men det er bedre at få det godt."