Et psykoterapeutisk forløb oplever jeg altid er unikt! Vi er forskellige som mennesker, har forskelle udfordringer, forstår/ opfatter forskelligt. Hvorfor processen i det psykoterapeutiske arbejde tilvejebringes af mange forskellige elementer. Dog er der kun ét fokus for mig. At sikre Psykisk, Fysisk og Social balance.

Dette fokus er kernen for mig i mit arbejde og oplever at balance kan skabes/ genskabes. Men det forudsætter at du er parat og har erkendt der er en ubalance i dit liv, som du ønsker at ændre.

Har du erkendt din situation og fortsat ønsker at arbejde med din balance, kan jeg fortælle at du er rigtig rigtig godt på vej mod en mere balanceret og harmonisk tilværelse, der dog til stadighed bør holdes fokus på.

Gennem vort arbejde bliver du og jeg klogere på os selv og dermed opstår muligheden for at ændre balance-forholdet til det positive. Dette kan kræve en større indsats at få denne selvindsigt. Ligesom det forsat vil kræve en indsats at fastholde den nyfundne balance. Forskellen er nu, at du er blevet bekendt med din psyke. Hvad der er i spil og forårsager din ubalance, det vil være så meget nemmere at styre udenom de velkendte problemfelter. Endelig er der oplevelsen af styrket indre ro. Processen om at skabe/genskabe en større indre ro vil bidrage med mere selvsikkerhed og med større selvværd. Ofte oplever jeg også en styrkelse rent fysisk såvel som en større smidighed rent socialt. 

Denne balance kan flyttes gennem ERKENDELSE af situationen. Herefter at arbejde på at flytte/ tilpasse BALANCEN mod en følesle af større/ mere INDRE RO.

I mit arbejde har jeg altid den enkeltes ressourcer og potentialer som omdrejningspunkt. Det er vigtig for mig - sammen med den enkelte, at skabe sammenhæng, forståelse og overskuelighed - og derigennem genkendelighed i forhold til din hverdag; dig selv, partner, familie, sociale kontakt og arbejdsmæssigt. Gennem denne proces bliver det tydeligt hvad der forårsager en evt. ubalance i dit liv og endnu mere vigtigt: Hvad der kan hjælpe dig med at finde/ genfinde balancen og dermed indre ro.

                             ”Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket.” –  Kinesisk ordsprog -    

 

Her kan du læse lidt mere om de forskellige metoder jeg støtter mig til i mit arbejde.  Ønsker du at læse lidt mere om forskellen mellem psykolog, psykoterapeut og psykiater er her et link til til sygesikring danmark der kort beskriver dette og måske mere vigtigt hvordan du får et godt forløb. 

Endelig er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig, helt uforpligtende, såfremt du ønsker at høre mere eller har spørgsmål (klik her for kontakt)